ბირჟა

კრიპტოსავალუტო ბირჟა ინტეგრირებულია საფულესთან VISO Wallet და საშუალებას იძლევა განახორციელოთ კრიპტოვალუტა VITO-ს შეძენა-გაყიდვის ოპერაციები და გადაცვალოთ ის ჩვეულებრივ ფულზე, ქართულ ბანკში საანკო გადარიცხვით, ისე სხვა კრიპტოვალუტაზე. კრიპტოვალუტის კურსი იცვლება ავტომატურად მიმდინარე სავალუტო პოზიციის ჩარჩოებში - VITO -ს ყიდვის და გაყიდვის დინამიკა ყველა ვალუტასთან მიმართებაში.

კრიპტოვალუტა VITO-თი შესაძლებელია ივაჭროთ სხვა ბირჯებზეც, რომელიც არ არის დაკავშირებული VISO ეკოსისტემასთან. VISO_ს მფლობელებს შეუძლიათ გამოუკიდებლად იყიდონ-გაყიდონ კრიპტოვალუტა სხვა მომხმარებლებთან, კურსი ყენდება ავტომატურად.

გარიგებების მოცულობა დამოკიდებულია კრიპტოვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ტრანზაქციების რაოდენობაზე. თითოეული ფიზიკური პირი შეიძენს კრიპტოვალუტას, რომელიც ასევე განთავსდება ბირჟაზე. ბირჟა ინახავს ნაშთს ბრუნვის 10 %-ს. დიდი გარიგებებმა შეიძლება მოითხოვოს მეტი დრო.

ძირითადი სავალუტო წყვილები:

  1. BTC - VITO
  2. BTC - ETH
  3. BTC - WAVES
  4. ETH - VITO
  5. ETH - WAVES
  6. WAVES - VITO
  7. VITO - GEL (ქართული ლარი)
  8. VITO - USD (აშშ დოლარი)
  9. VITO - EUR (ევრო)

სხვა კრიპტოვალუტების კონვერტაცია საფულეზე VISO Wallet და VISO ბარათებზე, შესაძლებელია მხოლოდ VITO- ს კონვერტაციით. ეს უზრუნველყოფს VITO-ს ბრუნვას მეორად კრიპტოსავალუტო ბაზარზე. ასე რომ, VITO გამოდის დამაკავშირებელი რგოლი სხვა კრიპტოვალუტებსა და VISO სერვისებს შორის.

VITO-შ მიღების შემდეგ, მომხმარებელს შეუძლია გადაიყვანოს ის VISO საფულის ბალანსზე ქართულ ლარში, აშშ დოლარში ან ევროში.

გადაიხადე კრიპტოვალუტით ნებისმიერი ადგილიდან
საგადახდო ეკოსისტემა VISO უზრუნველყოფს ტექნოლოგიის სრულ ციკლს გადახდის მიღებასა და გადახდაზე
Lang Slack Twitter Facebook Telegram Linkedin Google Bitcointalk Youtube Medium