გეგმები

საქართველო წარმოადგენს პლატფორმის პირველად გაშვების ქვეყანას, მაგრამ კომპანია VISO არ აპირებს მხოლოდ ამ ქვეყნის ბაზრის დაკავებას.

VISO -ს დამფუძნებლების ბიზნეს-კონტაქტების საშუალებით სწრაფად განვითარდება ბიზნესი და ტექნოლოგიები.

პროექტის მასშტაბების გაზრდის შესაბამისად, კომპანია VISO მოიძებს პარტნიორებს სხვა ქვეყნებში პროექტის გასაშვებად.p>

უახლოეს მომავალში კომპანია VISO გეგმავს პროექტის დაწყებას ბელორუსიასა და ყირგიზეთში, რადგან ამ ქვეყნებში უკვე არსებობენ პარტნიორები, რომლებიც მზად რიან მის მხარდასაჭერად.

გადაიხადე კრიპტოვალუტით ნებისმიერი ადგილიდან
საგადახდო ეკოსისტემა VISO უზრუნველყოფს ტექნოლოგიის სრულ ციკლს გადახდის მიღებასა და გადახდაზე
Lang Slack Twitter Facebook Telegram Linkedin Google Bitcointalk Youtube Medium