გამყიდველის პირადი კაბინეტი
 • საშუალებას იძლევა იხილოთ ყველა ტერმინალის ყველა ოპერაცია
 • მოსახერხებელი ფილტრები და რეპორტები გეოგრაფიის,დროის, ტერმინალის ნომრით, მოცულობისა და გადახდის ტიპის მიხედვით
 • შესაძლებელია ოპერაციების დაჯგუფება შეძენა-დაბრუნება-გაუქმება
 • მოსახერხებელია ნებისმიერი ზომის სავაჭრო ობიექტისთვის, თუნდაც 10.000 ტერმინალი 1000 გაყიდვის წერტილში
 • თითოეულ ტერმინალზე ლიმიტების დაწესება და მართვა
 • თანამშრომლების ცენტრალიზებული მართვა, შესრულებულ ოპერაციებზე ხელმისაწვდომობა, განსხვავებული უფლებებით დონეების დაყენება გადახდის მოცუბობისა და ოპერაციების ტიპების მიხედვით.
 • რეპორტიების ექსპორტის შესაძლებლობა
 • მოიცავს როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით მიღებულ გადახდებს, ისე ინტერნეტ-მაღაზიით განხორციელებულს.
 • ოპერაციების ძებნის შესაძლებლობა რეკვიზიტების მიხედვით
 • მსგავსი შესაძლებლობები არ გააჩნიათ სტანდარტულ მწარმოებლებს
 • აწყობილია მთლიანად საკუთარი ძალებით
 • მრავალენოვანი, UX / UI სტანდარტის სამომხმარებლო ინტერფეისი


გადაიხადე კრიპტოვალუტით ნებისმიერი ადგილიდან
საგადახდო ეკოსისტემა VISO უზრუნველყოფს ტექნოლოგიის სრულ ციკლს გადახდის მიღებასა და გადახდაზე
Lang Slack Twitter Facebook Telegram Linkedin Google Bitcointalk Youtube Medium