ტექნოლოგიური მზაობა

SMART-ტერმინალები - სერთიფიცირებულია საერთაშორისო საგადახდო სისტემების VISA და MasterCard მიერ , არსებობს შეთანხმება ქარხანასთან თვეში 100 000 ტერმინალის წარმოებაზე, მიმდინარეობს საქართველოს საგადახდო ორგანოში რეგისტრაციის პროცედურა.

პრეპროცესინგი VISO - მზად არის ექსპლუატაციისთვის, სერთიფიცირებულია VISA, VISA, MasterCard, AliPay, Samsung pay, Apple pay, AmericanExpress და სხვა საგადახდო სისტემების მიერ. მსგავსი პროცესინგი უკვე მუშაობს სხვა სახის დავალებების შესასრულებლად.

VISO Shop - მზად არის ექსპლუატაციისთვის, მსგავსი არსებობს სხვა ქვეყნებში.

პროცესინგი ბარათებისთვის - არსებობს ტექნოლოგიის პროტოტიპი, რომლებიც გამოყენებული იქნება მუშაობისას. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ვენდორებთან პროცესინგის მიწოდებაზე.

VISO ბარათები - კონცეპტუალური დიზაინი, არსებობს რიგი პროდუქტები და ტარიფები.

VISO საფულე - კონცეპტუალური დიზაინი, ტექნოლოგიის მუშაობის აღწერილობა.

VISO(VITO) კრიპტოვალუტა - Waves Platform-თან გაფორმებულია ხელშეკრულება გამოშვებაზე, ჩაუტარდა შიდა ტესტირება.

ბირჟა - კონცეპტუალური დიზაინი, გამოვლინდა ძირითადი ბიზნეს პროცესები, აღწერილია მუშაობის ტექნოლოგია.

მზადყოფნის ეტაპი კონცეპტუალური დიზაინი პროტოტიპი სატესტო ვერსია ექსპლუატააციისთვის მზაობა
SMART- ტერმინალი
პროცესინგი VISO
VISO Shop
ბარათების პროცესინგი
VISO ბარათები
VISO საფულე
კრიპტოვალურა VISO (VITO)
ბირჟა
გადაიხადე კრიპტოვალუტით ნებისმიერი ადგილიდან
საგადახდო ეკოსისტემა VISO უზრუნველყოფს ტექნოლოგიის სრულ ციკლს გადახდის მიღებასა და გადახდაზე
Lang Slack Twitter Facebook Telegram Linkedin Google Bitcointalk Youtube Medium